Søk


Årbok


Pensjonskasseforeningen utgir årlig en pensjonskasseårbok med informasjon om private og offentlige pensjonskasser.

Årboken inneholder

Statistisk materiale fra pensjonskassenes regnskapsutdrag
Bearbeidet statistikk 
Nøkkelopplysninger om pensjonskassene, herunder kontaktpersoner
Oversikt over forvaltningskapital
Sentrale lover og forskrifter 
Vedtekter for Pensjonskasseforeningen samt beskrivelse av organisasjonen


Årboken for 2018 er ferdig produsert kan bestilles ved å klikke på "Bestill årbok" nedenfor, og deretter fylle ut bestillingsskjemaet.

Årboken koster kroner 1500 og leveres fraktfritt.
Bestill årbok
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no