Søk


Nyttige lenkerEndringer i Finanstilsynets stresstest

Finanstilsynet har foretatt endringer i stresstesten, herunder rapporteringsark og veiledning. Endringene trer i kraft fra og med rapporteringen for 4. kvartal 2013.

Endringene er en oppfølgning av konsultasjonen som ble gjennomført i høst vedrørende endringer i stresstesten knyttet til biometri. Det vises her til notatet nedenfor som kommenterer endringene etter konsultasjonen.

I tillegg er det gjort enkelte andre mindre justeringer som ikke var omhandlet i konsultasjonen. en oversikt over alle endringene er gitt på side 4 og 4 i veiledningen.

Regnearket nedenfor er kun ment som informasjon om endringene. Regnearket kan ikke benyttes i selve rapporteringen for 4. kvartal 2013. 

Finanstilsynet vil i uke 2 sende ut nytt, endelig regneark med ny rentekurve og aksjestress som skal benyttes i rapporteringen for 4. kvartal 2013.

Dersom det oppdages feil i regnearket eller i veiledningen bes det om en snarlig tilbakemelding til jan.hagen@finanstilsynet.no slik at eventuelle feil kan korrigeres i forkant av utsendelsen i januar 2014.


Veiledning til stresstesten
Notat fra konsultasjonen
Stresstestregneark


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no