Søk


Nyttige lenkerBrev til forsikringsselskapene om forberedelser til Solvens II

Finanstilsynet har sendt brev til alle forsikringsselskaper om forberedelser til Solvens II-regelverket, som forventes å tre i kraft 1. januar 2016. 

Den europeiske forsikringstilsynsmyndigheten EIOPA har publisert anbefalinger om forberedelser til Solvens II som dekker følgende områder:

  • Systemet for risikostyring og internkontroll
  •  Egenvurdering av risiko og solvens (ORSA)
  • Rapportering til tilsynesmyndighetene
  • Forhåndsdialog for interne modeller

Anbefalingene skal anvendes fra 1. januar 2014. Finanstilsynet har uttalt at det vil følge anbefalingene fra EIOPA, og tilsynet forventer at selskapene innretter sin virksomhet i tråd med anbefalingene. For tilpasninger som ikke allerede er gjennomført, forventes det at selskapene i løpet av 1. halvår 2014 har utarbeidet en konkret plan for gjennomføringen. 

Brev om forberedelser til Solvens II


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no