Søk


Nyttige lenkerSkatteetaten arrangerer informasjonsmøte for pensjonsinnretninger

Pensjonskasseforeningen har mottatt en henvendelse fra Skattedirektoratet om regelverksendringer. I forbindelse med regelverksendringene avholdes et informasjonsmøte hos Skattedirektoratet.

A-ordningen er en ny digital og samordnet innrapportering av inntekts- og arbeidsforhold og skattetrekkopplysninger fra opplysningspliktige - arbeidsgivere og pensjonsinnretninger - til NAV, Statistisk Sentralbyrå og Skatteetaten. Ordningen erstatter fem eksisterende skjemaer/innrapporteringer og trer i kraft fra 1. januar 2015.

Dette berører livselskaper og pensjonskasser; disse leverer inn lønns- og trekkoppgaver (LTO), samt terminoppgaver. Følgelig må innrapporteringen endres, og det er et behov for systemmessige tilpasninger.

Skatteetaten ønsker å invitere livselskapene og pensjonskassene til et informasjonsmøte 15. januar fra kl. 12.00 til 15.00.

Primært informeres det om endringene i innrapporteringen av terminoppgaver og lønns- og trekkoppgaver. Opplysningene som innrapporteres i disse oppgaven vil få en ny struktur og skal rapporteres månedlig (A-melding).

Møtet holdes hos Skatt Øst, Schweigaardsgate 17, Oslo.

Påmelding via https://www.surveymonkey.com/s/HWBHCVK

 


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no