Søk


Nyttige lenkerFinanstilsynets stresstest

Finanstilsynet har i dag publisert et nytt, endelig regneark med ny rentekurve og aksjestress som skal benyttes i rapporteringen for 4. kvartal 2013.

Regnearket innebærer enkelte endringer sammenlignet med tidligere stresstester, basert på Finanstilsynets konsultasjon som ble gjennomført høsten 2013 vedrørende biometri. Det vises her til notatet nedenfor som kommenterer endringene etter konsultasjonen. I tillegg er det gjort enkelte andre mindre justeringer som ikke var omhandlet i konsultasjonen. En oversikt over alle endringene er gitt på side 4 i veiledningen. 

Alle norske forsikringsselskaper og pensjonsforetak er rapporteringspliktige. Pensjonsforetak med forvaltningskapital over 2 milliarder kroner skal senest 30 dager etter utløpet av hvert kvartal sende rapporteringsskjemaet til Finanstilsynet. for foretak med forvaltningskapital under 2 milliarder kroner er rapporteringsfristen 45 dager. Rapporteringsskjemaet sendes per e-post til: stresstest@finanstilsynet.no 


Veiledning
Rapporteringsskjema
Notat fra konsultasjonen


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no