Søk


Nyttige lenkerSkattemessig behandling av inntekt ved fellesforvaltning

Pensjonskasseforeningen har mottatt svar fra Finansdepartementet på brevet vi sendte 21. november 2013 knyttet til fellesforvaltning og skattemessig behandling av inntekt. 

Etter innspillet fra foreningen har Finansdepartementet gjort en tilføyelse til forskrift til skatteloven § 2-38-2, hvor det presiseres at den andel av inntekter fra aksjer mv. som tilordnes pensjonskassen ved fellesforvaltning av kollektivporteføljen og selskapsporteføljen faller inn under fritaksmetoden etter skatteloven § 2-38. 


Les mer
Brev fra Finansdepartementet av 30. januar 2014
Brev fra Pensjonskasseforeningen av 21. november 2013


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no