Søk


Nyttige lenkerA-ordningen for arbeidsgivere - 2015

I januar 2015 skal alle arbeidsgivere, herunder pensjonskasser, levere inn den såkalte A-meldingen. Meldingen vil erstatte fem av skjemaene som i dag leveres til Skatteetaten, NAV og Statistisk Sentralbyrå. EDAG oppfordrer alle pensjonskasser til å forberede seg til ordningen allerede nå. 

"A-meldingen vil fra 2015 erstatte lønns- og trekkoppgaven, årsoppgaven for arbeidsgiveravgift, terminoppgaven, oppgave til lønnsstatistikk og melding til Aa-registeret. 

Pensjonskasser bør allerede nå gå gjennom interne rutiner og forsystemer for at sikre at opplysninger om lønn og ansettelser kan leveres hver måned. 

A-meldingen kan leveres gjennom et lønns- og personalsystem eller registreres manuelt i Altinn. Arbeidsgivere som leverer på papir i dag må levere elektronisk fra 2015.

Arbeidsforhold og lønn utbetalt i januar skal rapporteres inn senest 5. februar. Fra 2015 skal permisjoner over 14 dager rapporteres".


Les mer
Notat om A-ordningen og A-meldingen fra EDAG
A-ordningens nettsider: www.altinn.no/a-ordningen


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no