Søk


Nyttige lenkerNytt medlem i Pensjonskasseforeningen

Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet, tidligere omtalt som Pensjonskassen Helse Sør-Øst, ble etablert med virkning fra 1. januar 2014. Pensjonskassen fremmet 11. januar d.å. en søknad om medlemskap i Pensjonskasseforeningen. Det ble i styremøte 4. februar 2014 besluttet å ta pensjonskassen opp som nytt medlem. 

Pensjonskassen har 56 000 medlemmer og en forvaltningskapital på 16 milliarder kroner. 

Pensjonskassens administrerende direktør er Jan Frode Jakobsen, tidligere daglig leder i Akershus fylkeskommunale pensjonskasse. Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst, er styreleder. 


Øvrige ansatte i pensjonskassen: 

 Mariann Stein BendrissØkonomi- og finanssjefTidligere direktør i PwC 
 Ingunn MeringsdalKunde- og kommunikasjonslederTidligere kunde- og salgsleder i KLP 
 Dag FalkenbergPensjonsfaglig rådgiver Kommer fra Storebrand 
 Geir LarsenPensjonsfaglig rådgiver Kommer fra Storebrand 
 Geir OttesenPensjonsfaglig rådgiver Erfaring fra Gabler, SPK og KLP


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no