Søk


Nyttige lenkerOmnibus II formelt vedtatt

Europarådet, Kommisjonen og Parlamentet kom i november i fjor frem til enighet om det såkalte Omnibus II-direktivet. 11. mars 2014 ble dette direktivet formelt vedtatt av EU-parlamentet. 

Omnibus II-direktivet er i hovedsak et endringsdirektiv til Solvens II-direktivet og gir EU myndighet til å ferdigstille utkastet til regler for Solvens II. Omnibus II er altså lovgivningen som underbygger Solvens II-direktivet. Omnibus II innfører en rekke regler knyttet til langsiktige garantier (LTG). Direktivet inneholder også krav til risikostyring, tilsynsprosessen, offentliggjøring av informasjon og muligheten for å revidere LTG. 

At Omnibus II nå er formelt vedtatt innebærer at EIOPA kan begynne prosessen med å utforme detaljerte gjennomføringstiltak og de tekniske standardene knyttet til Solvens II-direktivet. Det er ventet at disse tiltakene vil foreligge til sommeren. Solvens II trer i kraft 1. januar 2016. 

Les mer: 

Pressemeldingen fra EU-kommisjonen 11. mars 2014
Det endelige forslaget til Omnibus II-direktivet av 25. november 2013


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no