Søk


Nyttige lenkerInnskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse

Sekretariatet i Pensjonskasseforeningen har i samarbeid med enkelte styremedlemmer utarbeidet en brosjyre som tar for seg innskuddspensjonsordninger og hybridordninger i egen pensjonskasse. 

De fleste innskuddspensjonsordninger er i dag etablert i livsforsikringsselskap. Vi mener imidlertid at mange foretak vil være tjent med å etablere sin innskuddsordning eller hybridordning i egen pensjonskasse eller fellespensjonskasse.

Organisering av pensjonsordninger i egen kasse gir erfaringsmessig lavere administrasjonskostnader og høyere avkastning på pensjonsmidlene enn ved forvaltning i et livselskap. Samtidig gir det en ekstra dimensjon foretakets HR-arbeid.

Brosjyren forsøker å gi et innblikk i dagens pensjonsmarked og fordelene ved pensjonskassløsningen.

En elektronisk utgave av brosjyren finnes her og dersom det er ønskelig kan papirutgaver av brosjyren bestilles ved å ta kontakt med oss på ta@pensjonskasser.no

God lesning! 


Les mer: 

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no