Søk


Nyttige lenkerBærum kommune og Asker kommune oppretter egne pensjonskasser

Bærum kommune har gjennomført konkurranse for anskaffelse av fremtidig løsning for offentlig tjenestepensjon. Basert på evaluering av tilbudene er konklusjonen at Bærum kommune etablerer egen pensjonskasse. 

Kommunestyret besluttet i 2013 å konkurranseutsette levering av kollektiv tjenestepensjonsordning. Det ble søkt om tilbud på to alternativer; forsikret løsning og tjenester til en nøkkelferdig løsning for egen pensjonskasse.

Kommunestyret besluttet 7. mai at Bærum kommune etablerer egen pensjonskasse. Pensjonsordningen vil gjelde alle kommunens nåværende og tidligere ansatte samt pensjonister. Ordningen vil ha om lag 25 00 medlemmer. 

Kommunestyret i Asker kommune besluttet 13. mai 2014 også opprettelse av egen pensjonskasse. Også denne vil ved oppstart være nøkkelferdig. Asker kommune har pensjonsreserver på mer enn 1,5 mrd. kroner. 

Per dags dato har Bærum forsikret løsning hos DNB og Asker hos Storebrand.

Det tas sikte på at begge pensjonskassene er operative fra senest 1. januar 2015.


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no