Søk


Nyttige lenkerInformasjonsmøte om A-ordningen 6. mai 2014

EDAG (Skattetaten, NAV og Statistisk Sentralbyrå) avholdt tirsdag 6. mai et informasjonsmøte om A-ordningen og kommende regelverksendringer.

A-ordningen er en ny digital og samordnet innrapportering av inntekts- og arbeidsforhold og skattetrekkopplysninger fra opplysningspliktige - arbeidsgivere og pensjonsinnretninger - til NAV, SSB og Skatteetaten.

Ordningen erstatter fem eksisterende skjemaer/innrapporteringer og trer i kraft fra 1. januar 2015.

Dette berører livselskaper og pensjonskasser; disse leverer inn lønns- og trekkoppgaver (LTO), samt terminoppgaver. Følgelig må innrapporteringen endres, og det er behov for systemmessige tilpasninger.


Presentasjonene fra møtet: 

Introduksjon til A-ordningen
Forberedelser til A-ordningen


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no