Søk


Nyttige lenkerHøring: Reduksjon av beregningsrenten i livsforsikring

Finanstilsynet har sendt på høring forslag til reduksjon av den høyeste rentesats livsforsikringsselskaper og pensjonskasser kan anvende ved beregning av premier og forsikringsmessige avsetninger. Pensjonskasseforeningen er blant høringsinstansene og vil avgi høringsuttalelse.

Finanstilsynet skriver i sitt høringsnotat:

"Høyeste tillatte beregningsrente er i dag 2,5 prosent for alle livsforsikringskontrakter som er etablert fra og med 1. januar 2011. Høyeste tillatte beregningsrente ved beregning av premier og forsikringsmessige avsetninger for ny pensjonsopptjening for eksisterende kollektive rente- og pensjonsforsikringer er også 2,5 prosent fra 1. januar 2012.

Finanstilsynet besluttet i juni 2012 og i mai 2013 etter høringsrunder å redusere maksimal beregningsrente fra 2,5 til 2,0 prosent for nye livsforsikringskontrakter og ny pensjonsopptjening for kollektive rente- og pensjonsforsikringer. Begge avgjørelser ble forelagt Finansdepartementet som besluttet å holde høyeste tillatte beregningsrente i livsforsikring på 2,5 prosent.  

(...)

På bakgrunn av renteutviklingen og Finanstilsynets rom for skjønnsutøvelse knyttet til forskriftens og direktivets regler mener Finanstilsynet at den maksimale beregningsrenten bør reduseres til 2,0 prosent for nye livsforsikringskontrakter og for ny pensjonsopptjening i kollektiv rente- og pensjonsforsikring fra 1. januar 2015."


Les mer: 
Finanstilsynets høringsbrev


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no