Søk


Nyttige lenkerRestriktive tiltak relatert til Ukraina og Russland

Utenriksdepartementet fastsatte 15. august 2014 forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet. 

Enkeltdeler av forskriften er relatert til økonomiske og finansielle forhold opp mot Russland. For enkelte pensjonskasser kan bestemmelsene i §§ 9, 10, 18 og 19 ha relevans. Bestemmelsene er knyttet til finansieringsforbud og verdipapirhandel.


Les mer:

Forskriften: 
FOR-2014-08-15-1076: Forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet

Finanstilsynets veiledning:
Veiledning vedrørende frysforpliktelser relatert til terrorisme

Mer informasjon:
Utenriksdepartementets pressemelding med samlet informasjon: Restriktive tiltak mot Russland


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no