Søk


Nyttige lenkerNorges første interkommunale pensjonskasse er etablert

Akershus fylkeskommunale pensjonskasse er omdannet til interkommunal pensjonskasse. Akershus interkommunale pensjonskasse (AIPK) er en videreføring av Akershus fylkeskommunale pensjonskasse etablert av Akershus fylkeskommune i 1952. 

Pensjonskassen har i 2014 tilpasset seg reglene for interkommunale pensjonskasser gjennom etablering av nye selskapsvedtekter. Pensjonskassen er gitt konsesjon av Finanstilsynet for slik virksomhet og nye selskapsvedtekter trådte i kraft 26. juni 2014. Fra samme dato endret pensjonskassen navn fra Akershus fylkeskommunale pensjonskasse til Akershus interkommunale pensjonskasse.

AIPK tilbyr nå fylkeskommuner, kommuner og virksomheter med kommunal/fylkeskommunal tilknytning deltakelse i pensjonskassen. 


Les mer: 
www.aipk.no


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no