Søk


Nyttige lenkerFinansielle utviklingstrekk - Finanstilsynet

Finanstilsynet har publisert rapporten "Finansielle utviklingstrekk - tilstanden i finansmarkedet og utsiktene fremover" og denne kan lastes ned her .

Finansielle utviklingstrekk inneholder en oppdatering av situasjonen i internasjonal og norsk økonomi. I rapporten drøftes økonomisk utvikling og risiko, bankenes soliditet og likviditet, utfordringer for livsforsikringsselskaper og regulering av finanssektoren. Rapporten har i tillegg temaomtaler av husholdningenes sårbarhet og eksponering mot boligmarkedet og av bankenes markedsfinansiering.
 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no