Søk


Nyttige lenkerNytt medlem - Pensjonsordningen for apotekvirksomheten

 

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet har søkt om medlemskap i foreningen.

Ordningen håndterer et lovbestemt ytelsesbasert pensjonsprodukt for ansatte i apotek. En egen forskrift fordrer at ordningen følger kapitaldekningsforskriftens bestemmelser, solvensmarginforskriften og kapitalforvaltningsforskriften. Regnskapsforskriften for pensjonskasser kommer til anvendelse.

Ordningen administreres av Statens pensjonskasse. Som daglig leder virker adm. dir. i Statens pensjonskasse, Finn Melbø. Pensjonsordningen har 3 ansatte, alle kapitalforvaltere.

Ordningen har mer enn 7000 aktive medlemmer og 4300 pensjonister. 

Ved utgangen av 2013 hadde ordningen en forvaltningskapital på 6,7 milliarder kroner. 

Styret besluttet i møte 24. februar 2015 at Pensjonsordningen for apotekvirksomhet tas opp som medlem i foreningen med virkning fra 1. mars 2015.


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no