Søk


Nyttige lenkerEndret grunnbeløp


https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/trygdeoppgjoret/id2412578/

 

Regulering av grunnbeløpet: 
Grunnbeløpet øker fra 88 370 kroner til 90 068 kroner fra 1. mai 2015. Dette er en økning på 1 698 kroner, tilsvarende 1,92 prosent. Uføretrygdede og andre som får sine ytelser regulert gjennom grunnbeløpet, får en inntektsøkning på 1,92 prosent. Alderspensjon under opptjening oppreguleres også med 1,92 prosent.Regulering av løpende alderspensjoner

Alderspensjonister får en økning i pensjonen på 1,16 prosent.

 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no