Søk


Nyttige lenkerFinansdepartementets vedtak knyttet til Silver

Fripoliseselskapet Silver har anmodet Finansdepartementet om dispensasjon i forhold til implementering av Solvens II regelverket.

Departementet besluttet 20. november 2015 å gi Silver en utsatt frist på ett år til å tilpasse selskapet til de nye kravene.

Last ned brevet fra Finansdepartementet her.


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no