Søk


Nyttige lenkerPM 2/2016: Finanstilsynet foreslår nye solvenskrav for pensjonskasser

Forsikringsforetak er fra 1. januar 2016 underlagt nye solvenskrav (Solvens II). Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet vurdert om det bør innføres nye solvenskrav også for pensjonskasser.

Finanstilsynets pressemelding nr. 2/2016 kan lastes ned her.

Brev datert 27.1.16 fra Finanstilsynet til Finansdepartementet om kapitalkrav for pensjonskasser som driver med livsforsikring kan lastes ned her.


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no