Søk


Nyttige lenkerDom fra Høyesterett

Høyesterett avsa 19. februar 2016 dom i sak vedrørende grunnlovsvern for pensjonsrettigheter.
Spørsmålet var knyttet til regulering av pensjonsytelser og forholdet til Grunnloven § 97.

Last ned dommen her.


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no