Søk


Nyttige lenkerArtikkel om ny offentlig tjenestepensjon

I Nordisk Forsikringstidsskrift 1/2016 er det inntatt en artikkel om ny offentlig tjenestepensjon, skrevet av Christer Drevsjø (Pensjonskasseforeningen) og Jan Fredrik Nordby (Aon)

Lenke til artikkelen følger her:  http://www.nft.nu/sv/ny-modell-tjenestepensjon-i-offentlig-sektor


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no