Søk


Nyttige lenkerRegnskapsseminar 7. desember 2016

Dato for nytt regnskapsseminar er fastsatt til 7. desember 2016 på KS Agenda møtesender i Oslo.

Program og og mulighet for påmelding vil være klart i september/oktober. Seminaret er åpent for både medlemmmer og eksterne. Ønsker om programsaker kan meldes inn til sekretariatet - post@pensjonskasser.no


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no