Søk


Nyttige lenkerPensjonskasseforeningens faglige samlinger annet halvår 2016

Pensjonskasseforeningen vil i annet halvår gjennomføre flere samlinger, og vi ber dere om å sette av tidspunktene for disse. Sekretariatet arbeider med programmene, og innspill til faglige poster kan oversendes oss.

Program vil bli omsendt senere, og vi kommer da til åpne for påmeldinger.


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no