Søk


Nyttige lenkerFinanstilsynet fremla 8. juni 2016 Finansielt utsyn 2016


Det er gitt en omfattende omtale av pensjonskasser og livselskaper i rapportens kapittel 3

http://www.finanstilsynet.no/Global/Venstremeny/Pressemeldinger_vedlegg/2016/2_kvartal/Presentasjon_%20pressekonferanse_8%20_juni_2016.pdf?epslanguage=no


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no