Søk


Nyttige lenkerPensjonsforum 9. september 2016

Som en forlengelse av innføringen av Solvens II regelverket er det nå foreslått at pensjonskassene i Norge også skal underlegges ny tilsvarende kapitalkrav. Dette vil ha store konsekvenser for kassene og vil ha betydning for arbeidsgivere og sponsorer samt for medlemmer og pensjonister.

På oppdrag av Pensjonskasseforeningen har Samfunnsøkonomisk analyse i samarbeid med Lillevold&Partners, Handelshøyskolen NHH og Fafo gjennomført en analyse av hvilke virkninger nye kapitalkrav kan få for kapitalforvaltning og pensjonsrettigheter og de samfunnsøkonomiske virkningene dette kan medføre. På seminaret vil resultatene fra denne analysen presenteres. Det vil også bli gitt kommentarer fra blant annet partene i arbeidslivet.


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no