Søk


Nyttige lenkerÅrbok 2016


Årboken for 2016 utgis i slutten av uke 49 og kan allerede nå bestilles ved å klikke på "Bestill årbok" til venstre, og deretter fylle ut bestillingsskjemaet. Årboken koster kroner 1500 og leveres fraktfritt.  

Pensjonskasseforeningen utgir årlig en pensjonskasseårbok med informasjon om private og offentlige pensjonskasser.

Årboken inneholder

  • Statistisk materiale fra pensjonskassenes regnskapsutdrag
  • Bearbeidet statistikk
  • Nøkkelopplysninger om pensjonskassene, herunder kontaktpersoner
  • Oversikt over forvaltningskapital
  • Sentrale lover og forskrifter
  • Vedtekter for Pensjonskasseforeningen samt beskrivelse av organisasjonen

 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no