Søk


Nyttige lenkerAvklaringer fra Finanstilsynet knyttet til kollektive uføreavsetninger


Finanstilsynets brev av 22. desember 2016 om forsikringstekniske avsetninger for uføreytelser under utbetaling i kollektiv pensjonsforsikring kan lastes ned her.


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no