Søk


Nyttige lenkerHøringsuttalelser - Mulig nytt kapitalkrav for pensjonskasser

Pensjonskasseforeningen har sammen med NHO, LO, Pensjonistforbundet og NITO avgitt en felles høringsuttalelse til Finansdepartementet i forbindelse med mulig nytt kapitalkrav for pensjonskasser.

Organisasjonene har gitt klart uttrykk for at det ikke er behov for nytt regelverk. Norske pensjonskasser er solide, og endringer i regelverket vil være til stor ulempe for virksomhetene og rettighetshaverne.

Det foreslåtte regelverket er i stor grad basert på Solvens II. EU har derimot lagt opp til at pensjonskasser skal reguleres etter IORP II, og ikke Solvens II.

Pensjonskasseforeningen har i tillegg avgitt en utfyllende høringsuttalelse. 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no