Søk


Nyttige lenkerRapport av 2. februar 2018 om ny offentlig tjenestepensjon

LO, Unio, YS, Akademikerne, KS, Spekter og Arbeids- og sosialdepartementet er enige om en prosessavtale for det videre arbeid med offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor.

Rapport fra arbeidsgruppen om ny offentlig tjenestepensjon av 2. februar 2018 kan lastes ned her.


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no