Søk


Nyttige lenkerStorebrand vurderer fornyet satsing på offentlig tjenestepensjon


Storebrand har tilskrevet Arbeids- og sosialdepartementet for å få avklart mulighetene for å tilby nytt offentlig tjenestepensjonsprodukt, uavhengig av tidligere opptjening.

Brev fra Storebrand til Arbeids- og sosialdepartementet

Svarbrev fra Arbeids- og sosialdepartementet


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no