Søk


Nyttige lenkerPersonvernforordningen har trådt i kraft


Ved møte i EØS-komiteen 6. juli 2018 ble personvernforordningen – GDPR - inntatt i EØS-avtalen. Et av forordningens formål er å sikre god beskyttelse av personvernopplysninger.

Forordningen viderefører mange av prinsippene i det gjeldende personverndirektivet, men innfører samtidig en del nye regler. Virksomhetene har fått utvidede forpliktelser til å informere om behandlingen av personopplysninger, utrede personvernkonsekvenser ved tiltak som utgjør en stor risiko for personvernet og å varsle om sikkerhetsbrudd

De nye reglene, herunder personopplysningsloven, trådte i kraft 20. juli 2018.


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no