Søk


Nyttige lenkerVil opprette egen pensjonskasse

Byrådet i Tromsø skriver i en pressemelding at de anbefaler at kommunen etablerer egen pensjonskasse med virkning fra 1. juli 2013. Tromsø kommune har i dag en forsikret løsning hos DnB Liv.

Anbefalingen er basert på en utredning gjennomført Byrådet vektlegger at etableringen av egen pensjonskasse vil kunne gi lavere premier for kommunen, samt økt avkastning på pensjonskapitalen.

Det er ventet at byrådet vil fremme en sak om utredningen av egen kasse for kommunestyret i løpet av september d.å.

En nyoppstartet pensjonskasse vil ha en forvaltningskapital på omkring to milliarder kroner.


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no