Søk


Nyttige lenkerNye pensjonsregler for lokalt folkevalgte

Arbeidsdepartementet har gjort endringer i pensjonsreglene for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Endringene får virkning fra 1. januar 2014. Reglene er tilpasset den nye alderspensjonen fra folketrygden og tilsvarer i endringene i pensjonsordningene for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.

For mer informasjon gå til Arbeidsdepartementets hjemmeside: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/aktuelt/nyheter/2012/nye-pensjonsregler-for-lokale-folkevalgt.html?id=709620


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no