Søk


Nyttige lenkerUtredning om overgang fra foretakspensjon til ny kollektiv tjenestepensjonsforsikring

Banklovkommisjonen overleverte i dag en ny utredning om tilpasning av lovreglene for kollektiv tjenestepensjon i privat sektor til folketrygdreformen.

Utredningen som nå avgis er fase III i Banklovkommisjonens arbeid med tilpasning av pensjonslovene til ny folketrygd. I denne utredningen foreslås først og fremst overgangsregler for eksisterende foretakspensjonsordninger til ny lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring. Finansdepartementet sender parallelt med denne utredningen et notat utarbeidet av Finanstilsynet. Dette høringsnotatet inneholder utkast til lovbestemmelser for alternative metoder for hvordan opptjent pensjonskapital kan omregnes til årlige alderspensjonsytelser og behandles under utbetalingsperioden.

Les mer:
NOU 2012: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III
Pressemelding fra Banklovkommisjonen


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no