Søk


Nyttige lenkerUtsatt ikrafttredelse av Solvens II

Finanstilsynet har sendt brev til forsikringsselskapene om utsatt ikrafttredelse av Solvens II.

Etter Finanstilsynets vurdering vil full ikrafttredelse av Solvens II finne sted tidligst 1. januar 2015, men en ytterligere utsettelse kan ikke utelukkes.

Brev sendt til forsikringsselskapene 4. februar 2013: Utsatt ikrafttredelse av Solvens II.  


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no