Søk


Nyttige lenkerNy nettportal: Sammenligner avkastning på innskuddspensjon

Finans Norge lanserer i samarbeid med Norsk Pensjon en ny nettportal som skal sammenligne avkastningen for de ulike pensjonsselskapenes investeringsprofiler.

Oppnådd avkastning er en viktig faktor ved valg av innskuddspensjon, men det er viktig at sammenligningen skjer på et objektivt og troverdig grunnlag. På den nye nettportalen publiseres historisk og løpende avkastning beregnet etter en standardisert metodikk.

Les mer om nettportalen på Finans Norge sine sider.
Besøk nettportalen.


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no