Søk


Nyttige lenkerPensionsEurope: Den holistiske balansen er ikke et hensiktsmessig verktøy for tilsyn med pensjonskasser

PensionsEurope, den europeiske pensjonskasseforeningen, publiserte i dag sin høringsuttalelse knyttet til den kvantitative beregningsstudien for pensjonskasser (QIS). I uttalelsen advarer PensionsEurope mot at den holistiske balansen er et uhensiktsmessig verktøy for tilsyn med pensjonskasser og anbefaler at andre alternativer bør vurderes.

Høsten 2012 utførte en rekke europeiske pensjonskasser, tilsynsmyndigheter og aktuarielle firmaer en kvantitativ beregningsstudie (QIS) for å undersøke de mulige implikasjonene et revidert pensjonskassedirektiv vil kunne ha på pensjonskasser. PensionsEuropes høringsuttalelse er basert på tilbakemeldingene fra europeiske pensjonskasser og pensjonskasseforeninger.

I uttalelsen advarer PensionsEurope mot at "harmonisering av kvantitative kapitalkrav for pensjonsordninger på tvers av Europa er vanskelig å få til på bakgrunn av sosiale og kulturelle tradisjoner og pensjonsordningene er sterkt knyttet til lovpålagte offentlige pensjonsbestemmelser, som varierer mellom medlemsland". "Dersom EU-kommisjonen tar sikte på å gå videre med den holistiske balansen vil det være behov for betydelig mer research". "Bestemte områder hvor det er behov for grundigere undersøkelser inkluderer verdivurderingen av sponsorstøtte, sikringsordninger og verdien av langsiktige garantier".

Generalsekretær i PensionsEurope, Matti Leppala, uttaler at: "PensionsEurope stiller seg sterkt tvilende til kvaliteten og påliteligheten av de aktuelle vurderingene gjort i den holistiske balansen. Ytterligere kvantitative beregningsstudier vil være nødvendig for å oppnå en hensiktsmessig vurdering av HBS.

EIOPA, den europeiske tilsynsmyndigheten, vil, basert på samtlige henvendelser, publisere sin endelige rapport knyttet til QIS i juni 2013.   

PensionsEuropes presseuttalelse finnes her
PensionsEuropes høringsuttalelse finnes her


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no