Søk


Nyttige lenkerNytt dødelighetsgrunnlag i kollektiv pensjonsforsikring (K2013)

Finanstilsynet har besluttet at det skal innføres et nytt dødelighetsgrunnlag for kollektive pensjonsforsikringer i livsforsikringsselskaper og pensjonskasser med virkning fra 2014.

Økt forventet levealder er en utfordring for livsforsikringsselskap og pensjonskasser. Dette setter krav til økte premier og høyere forsikringstekniske avsetninger for å ha tilstrekkelige midler til å dekke fremtidige forpliktelser, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen. 

Det nye dødelighetsgrunnlaget vil øke avsetningsbehovet betydelig, og Finanstilsynet antar at de fleste pensjonsinnretningene vil ha behov for en opptrappingsperiode. Opptrappingsplanene vil gjelde fra 2014, og bør ikke ha varighet ut over fem år. Det åpnes for å benytte kundeoverskudd til å dekke økte avsetningskrav. Minimum 20 prosent av oppreserveringsbehovet bør dekkes av pensjonsinnretningene.

Brev av 8. mars sendt til alle pensjonsinnretninger  


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no