Søk


Nyttige lenkerArbeidstakerorganisasjonene krever videreføring av tilpassede ytelsesprodukter

Arbeidstakerorganisasjonene LO, Unio, YS og Akademikerne har i brev av 13. mars 2013 bedt om at arbeidet med utredning av ytelsesordninger iverksettes. De viser til at Banklovkommisjonens mandat uttrykkelig sier at "beregnet folketrygd" skal vurderes og at det skal lages utkast til endringer som gjør det mulig å videreføre tilpassede ytelsesprodukter. 

Arbeidstakerorganisasjonene mener at Banklovkommisjonens forslag til nytt tjenestepensjonsprodukt har flere positive trekk og at disse modellene, standard- og grunnmodell, kan bli gode alternativer til dagens foretakspensjonsordninger og innskuddspensjonsordninger. De mener imidlertid at en ikke bør stenge muligheten for at de virksomhetene som ønsker å videreføre en tilpasset ytelsespensjon for sine arbeidstakere får lov til dette. 

LO, Unio, YS og Akademikerne viser i sitt brev til flere situasjoner der virksomhetene og arbeidstakerne vil etterspørre tilpassede ytelsesmodeller og at disse vil kunne reguleres innenfor en justert Foretakspensjonslov. 

Arbeidstakerorganisasjonene ber om at Finansministeren så snart som mulig gir Banklovkommisjonen et klart oppdrag om å utrede tilpassede ytelsesprodukter for privat sektor. Om nødvendig mener de kommisjonens sekretariat må styrkes for å klare arbeidet med både uføretilpasningen og ytelsestilpasningen i tide. 

Brevet i sin helhet


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no