Søk


Nyttige lenkerNye medlemmer av Pensjonskasseforeningen

På bakgrunn av søknader er to nye pensjonskasser tatt opp som medlemmer av Pensjonskasseforeningen, Agder Energi pensjonskasse og Haugaland Kraft pensjonskasse.

Agder Energi pensjonskasses daglige leder er Arne Gunnar Holvik og pensjonskassen hadde ved utgangen av 2011 en forvaltningskapital på kr. 1 584 millioner.

Haugaland Kraft pensjonskasses daglige leder er Asbjørn Mo og pensjonskassens forvaltningskapital utgjorde kr. 350 millioner ved utgangen av 2011. 


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no