Søk


Nyttige lenkerPensjonskassekonferansen 2013

Pensjonskasseforeningen takker våre deltakere for en hyggelig konferanse og håper på å se alle til neste år.

Nedenfor finnes linker til presentasjonene som ble avholdt 23. og 24. april 2013. 

Foredragsnotater:  

En vellykket pensjonsreform?
Norvald Mo
Perspektivmeldingen og NAV
Yngvar Åsholt 
Solvensregulering og stresstester
Hanne Myre
Verdensøkonomiens gode og dårlige år
Erling Røed Larsen
Den makroøkonomiske utviklingen
Øystein Dørum
Finanstilsynet orienterer
Runa Sæther
Er det fortsatt mulig med ytelsesordninger?
Sissel Rødevand
Forsikringsselskapenes rolle ved nye produkter
Ingvild Gråberg
Fremtidens private tjenestepensjoner
Tom Rune Ervik
Fremtidens private tjenestepensjoner
Jørund Vandvik
Fremtidens private tjenestepensjoner
Kristin Diserud Mildal
Fremtidens private tjenestepensjoner
Ellen Bakken
Fremtidens private tjenestepensjoner
Rolf Skomsvold
Offentlig tjenestepensjon -økonomisk bærekraftig?
Kristin Vinje
Offentlige ordninger under press?
Steinar Fuglevaag
Ny offentlig uføreordning
Roar Bergan 


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no