Søk


Nyttige lenkerFinanstilsynets stresstester

I forbindelse med at utgangen av fjerde kvartal 2012 var første gang samtlige pensjonsforetak rapporterte stresstester til Finanstilsynet, sendte tilsynet 6. mai ut et skriv med en generell tilbakemelding til alle pensjonsforetak om rapporteringen.

Brevet finnes i sin helhet her.  


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no