Søk


Nyttige lenkerEU-kommisjonen utsetter de kvantitative reglene for pensjonskasser (IORP II)

På en konferanse i Nederland i dag hadde EU-kommissæren for indre marked og tjenester, Michel Barnier, et innlegg knyttet til revidert pensjonskassedirektiv (IORP II) og de foreløpige resultatene av den beregningsstudien som har blitt utført i denne sammenheng (QIS for pensjonskasser).

Barnier uttalte at nye solvensregler skal ha som hensikt å være en forbedring for pensjonssektoren, snarere enn en straff. Han uttalte videre at grunnet det store mangfoldet av pensjonssystemer i Europa er det umulig å utvikle gode regler som passer alle systemer i løpet av såpass kort tid, og nye undersøkelser og studier er derfor nødvendig.

På denne bakgrunn vil de kvantitative kravene til pensjonskasser i IORP II-direktivet, pilar 1, utgå i denne omgang, og det vil kun bli foreslått regler for gjennomsiktighet og styring av pensjonskasser, pilar 2 og 3, for pensjonskasser denne høsten.

Det er ikke sikkert hvor lenge de kvantitative solvensreglene er utsatt, men kommissær Barnier uttalte at dette vil være en oppgave for hans etterfølger. 

EIOPA vil fremlegge de endelige resultatene av QIS for pensjonskasser i juni 2013.

Pressemeldingen fra PensionsEurope 
Pressemeldingen fra EIOPA


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no