Søk


Nyttige lenkerEIOPA har publisert den endelige QIS-rapporten

Den europeiske tilsynsmyndigheten for forsikringsselskap og pensjonskasser (EIOPA) publiserte i dag sin endelige rapport om den kvantitative beregningsstudien (QIS) for pensjonskasser.

QISen ble foretatt på anmoding fra EU-kommisjonen med formål å informere interessenter om de kvantitative effektene av de ulike alternativene for den holistiske balansen, slik disse fremgår av utkastet til IORP II-direktivet.

QIS-studien er den første studien som forsøker å vurdere den økonomiske situasjonen for pensjonskasser i Europa på en sammenlignbar og helhetlig måte. Pensjonskassene måtte i studien verdsette samtlige eiendeler og forpliktelser i den holistiske balansen på en markedskonsistent måte. I tillegg ble pensjonskasser bedt om å beregne verdien av sponsorstøtteordninger, pensjonsbeskyttelsesordninger og nyttejusteringsmekanismer for de pensjonskassene der slike ordninger er tilgjengelige. Resultatene fra QISen gir en gjennomsiktig fremstilling over hvor langt pensjonskassenes forpliktelser støttes av finansielle eiendeler og sikkerhetsmekanismer og i hvilken grad nyttejusteringer forventes å skje. 

Rapporten viser betydelige forskjeller når det kommer til effektene av den holistiske balansen, alt fra overskudd i enkelte medlemsland til store underskudd i andre medlemsland. EIOPA er overbevist om at den holistiske balansetilnærmingen kan bidra til bærekraftige pensjoner og videre gi en bedre beskyttelse av nåværende, så vel som fremtidige, generasjoner. Detter er i tråd med EUs målsetting om å gi alle europeiske innbyggere en tilstrekkelig, bærekraftig og sikker pensjon. 

Resultatene av QISen viser behovet og viktigheten av å fortsette og jobbe mot et markedskonsistent og risikobasert regulatorisk regime i Europa. Et slikt regime vil kunne sikre en sammenlignbar og gjennomsiktig vurdering av den økonomiske situasjonen i pensjonskassene. Det endelige målet må være en åpen og helhetlig vurdering av pensjon som gir mulighet for en informert forståelse og en god forvaltning på lang sikt. 

Resultatene av QISen har imidlertid også bekreftet behovet for ytterligere teknisk arbeid, som EIOPA uttaler at de er fullt forpliktet til å gjennomføre. Sammen med denne sluttrapporten har EIOPA publisert et diskusjonsnotat med hensikt å forbedre de tekniske spesifikasjonene for verdsettelsen av sponsorstøtte. 

EIOPAs pressemelding
Endelig QIS-rapport
Diskusjonsnotat vedrørende sponsorstøtte 


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no