Søk


Nyttige lenkerDagens Næringsliv - Regler hindrer konkurransen

I Dagens Næringsliv onsdag 11. september, skriver Christine B. Meyer, direktør i Konkurransetilsynet, om mangelen på konkurranse i det offentlige, ytelsesbaserte pensjonsmarkedet.

Meyer skriver at:

"Her har myndighetene begrenset mulighetene til å tilby de mest attraktive betingelsene til de beste kundene gjennom premieutjevningsordningen, og de har begrenset mulighetene for private aktører til å bruke aggressiv prising som mekanisme for å vinne markedsandeler. 

Mer kuriøst er det at myndighetene også har valgt ikke å pålegge regulering som kunne fremmet konkurranse ved å stille krav om at pensjon skal ut i anbud i tråd med det offentlige anskaffelsesregelverket. Resultatet av år med manglende konkurranse er at vi nå står igjen med én aktør i det offentlige, ytelsesbaserte pensjonsmarkedet og at kommunene kan velge mellom KLP - og KLP."

Les hele artikkelen her


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no