Søk


Nyttige lenkerKS Aktuelt - Viktig pensjonsdom

KS Aktuelt skriver i sin utgave nr. 4/2013 om dommen fra arbeidsretten av 21. juni 2013 vedrørende 14 timers kravet.

KS skriver at:

"Arbeidsretten slår i dom datert 21. juni fast at den tariffavtalte nedre grense for medlemskap i tjenestepensjonsordningen er ugyldig. Alle arbeidsgivere med tariffavtaler innenfor KS' tariffområde må derfor sørge for at alle ansatte fra 21. juni 2013 innmeldes i tjenestepensjonsordningen og/eller opprettholder sitt medlemskap i denne, uavhengig av hvilken stillingsstørrelse vedkommende har.

 Reglene er slik at man ikke kan oppspare pensjon samtidig uten å få avkorting av sin fulle tjenestepensjon. Pensjonister som jobber mindre enn 167 timer pr. kvartal, får likevel ikke redusert sin alderspensjon i år. Dette er bestemt av leverandørene. 

 KS tar nå sikte på å få til en varig ordning som gjør at alderspensjonister fortsatt kan arbeide uten at pensjonen blir redusert".   


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no