Søk


Nyttige lenkerKommunal Rapport: Pensjonskasser med knalltall

Nesten alle kommunale pensjonskasser har høyere verdijustert avkastning 1. halvår enn de store pensjonsleverandørene.

Per 30. juni hadde den store leverandøren av kommunal tjenestepensjon, KLP, en verdijustert avkastning på 2,8 prosent. 15 av 19 pensjonskasser Kommunal Rapport har fått tall fra, har bedre avkastning enn dette. Samtlige pensjonskasser slår DNB og særlig Storebrand, som har spesielt dårlige tall, 1,7 prosent. 

Les hele artikkelen


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no