Søk


Nyttige lenkerOppfordring fra Pensjonskontoret vedrørende arbeidsrettsdommen om 14-timerskravet

Pensjonskasseforeningen har mottatt en oppfordring fra Pensjonskontoret vedrørende arbeidsrettdommen av 21. juni 2013 omhandlende HTA kapittel 2 om 14-timersvilkåret. Pensjonskontoret skriver i sin henvendelse:

"Arbeidsretten har i dom av 21. juni 2013 i sak 10/2010 slått fast at bestemmelsen i Hovedtariffavtalen kap. 2 pkt. 2.1.1 om at vilkåret om 14 timers gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid for innmelding eller opprettholdelse av medlemskap i pensjonsordning, er ugyldig. Dommen åpner likevel for at partene kan fastsette en nedre grense for medlemskap, men denne må være lavere enn 14 timer per uke.

Alle arbeidstakere i KS' sektor må meldes inn i pensjonsordningen (TPO) inntil eventuell ny grense er avtalt.

Pensjonskontorets styre er gjort kjent med at flere pensjonsleverandører har besluttet atalderspensjon ikke skal reduseres for pensjonister som jobber under 168 timer i 3. og 4. kvartal i 2013. Pensjonskontoret ber alle pensjonsleverandørene følge denne praksis slik at alle pensjonistene behandles likt uavhengig av leverandør."


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no