Søk


Nyttige lenkerBegrensning av fradrag for rentekostnader i interessefellesskap

Pensjonskasseforeningen sendte 4. november 2013 brev til Finansdepartementet ved Finansminister Siv Jensen vedrørende Stoltenbergregjeringens forslag til ny bestemmelse § 13-2 i skatteloven om begrensning av rentefradrag for lån mellom nærstående.

Pensjonskasseforeningen skriver i brevet at den har forståelse for motivene bak forslaget, at det er uheldig om internasjonale konsern mv. på en urimelig måte utnytter forskjeller i selskapsskatt nasjonalstatene i mellom. Dette vil i særlig grad ramme skatteinntektene i land med en relativt høy selskapsskatt. Foreningen mener imidlertid at forslaget, slik det foreligger, vil ha utilsiktede og uønskede virkninger, og følgelig ikke bør gjennomføres som foreslått. 


Les hele brevet


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no